В.Хабібуллін: «Допомагайте громадянам в проведенні перевірки індивідуально визначеного судді (суддів)»

Щодо Закону України «Про відновлення довіри до судової влади в України» Високошановні колеги! 8 квітня прийнято Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в України». Закон набрав чинності з дня, наступного за днем його опублікування. HCYЦей Закон визначає правові та організаційні засади проведення спеціальної перевірки суддів судів загальної юрисдикції як тимчасового посиленого заходу з використанням існуючих процедур розгляду питань про притягнення суддів загальної юрисдикції до дисциплінарної відповідальності і звільнення з посади у зв’язку з порушенням присяги з метою підвищення авторитету судової влади України та довіри громадян до судової гілки влади, відновлення законності і справедливості.

Перевірка суддів проводиться протягом одного року з дня формування складу Тимчасової спеціальної комісії, що утворюється у порядку, визначеному цим Законом. Формується Тимчасова спеціальна комісія з перевірки суддів судів загальної юрисдикції яка складається із 15 членів. Урядовий уповноважений з питань антикорупційної політики та Верховна Рада України призначають до Тимчасової спеціальної комісії по 5 членів – представників громадськості, які є громадянами України та мають вищу юридичну освіту.

Заяви про проведення перевірки індивідуально визначеного судді (суддів) згідно із цим Законом можуть бути подані юридичними або фізичними особами до Тимчасової спеціальної комісії протягом шести місяців з дня опублікування в газеті «Голос України» повідомлення про її утворення з обґрунтуванням необхідності проведення перевірки щодо відповідного судді (суддів) з зазначенням судових рішень, що складають зміст перевірки суддів відповідно до цього Закону.

Серед інших порушень – перевірка проводиться також щодо суддів, які одноособово або у колегії суддів розглядали справу або ухвалили рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини.

З моменту набрання чинності цим Законом вважаються такими, що звільнені з адміністративних посад голови вищих спеціалізованих судів, їх заступники, голови апеляційних судів, їх заступники, голови місцевих судів та їх заступники.

Голова місцевого суду, його заступник, голова апеляційного суду, його заступники, секретарі палат апеляційного суду, голова вищого спеціалізованого суду, його заступники та секретарі палат призначаються на посади строком на один рік шляхом таємного голосування із числа суддів цього суду, але не більше як на строк повноважень судді.

Цим Законом вносяться також зміни до Закону України «Про Вищу раду юстиції». На посаду члена Вищої ради юстиції може бути рекомендований громадянин України, не молодший тридцяти п’яти років і не старший шістдесяти чотирьох років, який проживає в Україні не менш як десять останніх років, володіє державною мовою, має вищу юридичну освіту та стаж роботи в галузі права не менше десяти років.

Ми всі разом маємо всіляко підтримувати вказаний Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в України» та можемо активно прийняти участь і надавати всіляке сприяння:

–       у формуванні Тимчасової спеціальної комісії з перевірки суддів судів загальної юрисдикції з представників громадськості,

–       у здійсненні консультативної допомоги громадянам України в проведенні перевірки індивідуально визначеного судді (суддів), які ухвалювали рішення з допущенням порушень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, констатованих у рішенні Європейського суду з прав людини,

–       у розгляді (наданні) рекомендацій щодо представників на посаду члена Вищої ради юстиції, у порядку, передбаченому Законом.

Маємо і надалі наполягати на безвідкладному продовженні роботи з відновлення довіри до судової влади в України і очищення суддівського корпусу не тільки в судах загальної юрисдикції.

Таке очищення мають пройти і суди господарські – де розповсюджено порушення прав роботодавців, бізнесу підтриманням, а в деяких випадках безпосередньою участю в рейдерських захопленнях бізнесу.

І таке очищення мають пройти і суди адміністративної юрисдикції, в яких наймасово порушувалися права роботодавців, бізнесу ігноруванням законів і безальтернативним підтриманням органів Міністерства доходів і зборів України у так названих справах «нікчемності правочинів», «податкових повідомлень – рішень» та інших порушень прав роботодавців, підприємців, підприємств та організацій при оскарженнях протиправних перевірок, тощо.

Закон України «Про відновлення довіри до судової влади в України»

З повагою,

ВАДИМ ХАБІБУЛЛІН

Голова Київської обласної колегії адвокатів
Голова Громадської ради при Державній виконавчій службі України
Голова Нової солідарної України

Опубліковано в Новини


Календар подій

Липень 2020