Асоціація інформаційних служб таксі та перевізників

Громадська організація «Асоціація інформаційних служб таксі та перевізників»
 
Історія створення
Громадська організація «Асоціація інформаційних служб таксі та перевізників» створена у квітні 2001 року. Асоціація об’єднує 19 інформаційно-диспетчерських служб таксі та понад 2900 індивідуальних членів. Президент громадської організації «Асоціація інформаційних служб таксі та перевізників» — Малиновський Михайло Іванович.
 
Асоціація — один з найбільших учасників ринку перевезення пасажирів автотранспортом
Громадська організація «Асоціація інформаційних служб таксі та перевізників» є добровільним об’єднанням громадян, діяльність яких пов’язана з діяльністю у галузі перевезення пасажирів автомобільним транспортом.
Асоціація створена з метою сприяння розвитку перевезень пасажирів, координації діяльності членів Асоціації, представлення та захисту їх інтересів в органах державної влади та всеукраїнських і міжнародних організаціях автомобільних перевізників.
Асоціація є недержавною неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян, що здійснюють перевезення пасажирів та їх багажу, вантажів автомобільним транспортом, а також інших фізичних осіб, які по роду своєї діяльності пов’язані з автомобільними перевезеннями.
Мета Асоціації — захист прав та законних інтересів членів Асоціації, забезпечення правових гарантій їх діяльності, сприяння діяльності приватних таксистів, координація їх діяльності у галузі перевезення пасажирів.
Основні завдання Асоціації:
1. Координація діяльності членів Асоціації, яка пов’язана з перевезенням пасажирів пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом на українському ринку перевезень.
2. Взаємодія з органами законодавчої та виконавчої влади щодо сприяння створенню правової бази та вдосконалення існуючих нормативно-правових актів по забезпеченню здійснення перевезень пасажирів пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом.
3. Взаємодія з державними органами та органами місцевого самоврядування з питань формування транспортної політики, реалізації функцій регулювання ринку перевезень пасажирів пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевезення, забезпечення умов добросовісної конкуренції в інтересах внутрішньодержавних автомобільних перевізників.
4. Сприяння створенню діючої системи надання екстреної всебічної допомоги членам Асоціації у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах, ДТП, поломки, викрадення, пожежі, стихійного лиха тощо.
5. Сприяння членам Асоціації в отриманні від уповноважених органів довідок (висновків) про настання обставин непереборної сили (форс-мажору).
6. Забезпечення членів Асоціації аналітичною, довідково-методичною, економічною інформацією з питань перевезень пасажирів автомобільним транспортом та їх інформаційне обслуговування.
7. Сприяння у наданні членам Асоціації правової допомоги.
8. Організація професійної підготовки та перепідготовки водіїв, спеціалістів, керівників, які зайняті в галузі перевезень пасажирів пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом.
9. Участь Асоціації в розробці Державної та регіональної програм розвитку перевезень пасажирів пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом.
10. Участь Асоціації в громадських обговореннях проектів нормативно-правових актів, що встановлюють обмеження руху в населених пунктах та поза населеними пунктами.
11. Надання пропозицій органам державної влади всіх рівнів щодо розміщення дорожніх знаків та дорожньої розмітки з метою створення більшої безпеки руху, кращого проїзду в населених пунктах, уникнення заторів на дорогах.
Пріоритетні напрямки діяльності Асоціації:
1. Розробка та внесення пропозицій і зауважень до органів державної влади, що стосуються поточної діяльності Асоціації.
2. Співпраця з Міністерством транспорту та зв’язку України щодо вироблення основних напрямів автотранспортної політики на ринку внутрішньодержавних перевезень пасажирів пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом.
3. Здійснення інформаційного забезпечення членів Асоціації про умови перевезення пасажирів пасажирів та їх багажу автомобільним транспортом.
4. Укладення договорів з підрозділами МНС, МВС, Міністерства охорони здоров’я України, станціями технічного обслуговування, мережами АЗС, іншими організаціями та установами щодо цілодобового надання екстреної всебічної допомоги членам Асоціації у разі виникнення надзвичайних ситуацій на дорогах.
Керівництво Асоціації
1. Малиновський Михайло Іванович — президент.
2. Овсієнко Денис Дем’янович — віце-президент.
3. Круліковський Олександр Мірчович — почесний президент.
4. Демченко Ігор Іванович — заступник президента.
5. Бойко Ігор Володимирович — заступник президента.
6. Остапчук Юрій Васильович — заступник президента.