Нова Солідарна Україна підтримує законопроекти 2455 та 2456

  …Нова Солідарна Україна підтримує законопроекти 2455 та 2456 в частині захисту прав та інтересів громадян – споживачів фінансових послуг в Україні…  

 

 

Нова Солідарна Україна підтримує законопроекти 2455 та 2456

 

 

…Нова Солідарна Україна підтримує законопроекти 2455 та 2456 в частині захисту прав та інтересів громадян – споживачів фінансових послуг в Україні…

 

 

У Верховну Раду внесено два законопроекти, покликані врегулювати відносини у сфері споживчого кредитування (№2455) та вдосконалити захист прав споживачів фінансових послуг (№2456).

 

Нова Солідарна Україна ПІДТРИМУЄ законопроекти (№2455) та (№2456) в частині захисту ПРАВ та ІНТЕРЕСІВ громадян – споживачів фінансових послуг в Україні.

 

Має бути поєднання двох факторів – недостатньої фінансової ГРАМОТНОСТІ та відсутності ДОВІРИ, що значно перешкоджає розвиткові міцних та масштабних фінансових ринків в Україні, в тому числі, в частині захисту ПРАВ та ІНТЕРЕСІВ громадян – споживачів фінансових послуг в Україні.

 

У законопроекті (№2455):

 

У законодавстві існують прогалини у регулюванні споживчого кредитування, особливо що стосується ОМАНЛИВОЇ РЕКЛАМИ, розкриття інформації, оцінки кредитоспроможності позичальника, кредитного посередництва, НЕСПРАВЕДЛИВИХ умов договорів споживчого кредиту, нав’язування ДОДАТКОВИХ та СУПУТНІХ послуг, відсутності однакових вимог до кредитодавців, які є банками та небанківськими установами, та ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ у сфері споживчого кредитування.

 

Інформація, що надається споживачам фінансових послуг ДО укладання договорів та під час їх виконання, є дуже важливою для розуміння споживачами умов цих договорів. Щонайменше, споживачі повинні знати ФАКТИЧНУ вартість кредиту, ефективну процентну ставку та інформацію про будь-які ІНШІ ПЛАТЕЖІ, які сплачуються за видачу, обслуговування та повернення кредиту. На жаль, практика розкриття інформації в Україні є неналежною, починаючи від розкриття інформації у період ДО укладання договору і протягом усього строку дії договору. У період ДО укладання договору інформація дуже часто НЕ НАДАЄТЬСЯ В ПИСЬМОВОМУ ВИГЛЯДІ, як це вимагається законодавством.

 

Протягом строку дії договору для фінансових установ звичайною ПРАКТИКОЮ є інформування позичальників про ЗМІНИ ІСТОТНИХ УМОВ договорів шляхом розміщення відповідної інформації на веб-сайті банку чи її опублікування у друкованих ЗМІ, що призводить до того, що СПОЖИВАЧАМ НЕВІДОМІ РЕАЛЬНІ УМОВИ ДОГОВОРУ.

 

Основною метою законопроекту має бути створення такого механізму споживчого кредитування, який забезпечить ЗАХИСТ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ЯК СПОЖИВАЧІВ, підвищить рівень ДОВІРИ населення, забезпечить сприятливі умови для РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ.

 

 

У законопроекті (№2456):

 

Базовий закон про захист прав споживачів приділяє НЕДОСТАТНЬО уваги сфері фінансових послуг, і тому повноваження державних регуляторів є НЕЧІТКО ВИЗНАЧЕНИМИ. Центральним органом, який відповідає за захист прав споживачів в Україні, є Держспоживінспекція. Але повноваження Держспоживінспекції щодо надавачів фінансових послуг є дуже ОБМЕЖЕНИМИ. Застосувати санкції до ПОРУШНИКІВ законодавства про захист прав споживачів у сфері фінансових послуг Держспоживінспекція практично НЕ МОЖЕ.

 

Виникає нагальна необхідність внесення суттєвих змін до чинного законодавства, які мають дозволити створити чітку СИСТЕМУ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, визначивши відповідні повноваження державних органів, встановивши адекватну ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ за правопорушення у цій сфері, а також уточнивши окремі положення самого законодавства, яке регулює надання відповідних фінансових послуг. Прийняття подібного проекту Закону дозволить зміцнити довіру споживачів фінансових послуг до фінансового сектору.

 

Прийняття проекту має сприяти створенню надійної ДЕРЖАВНОЇ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, що матиме наслідком ПОКРАЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ в країні та залучення грошових коштів населення в фінансовий ринок.

 

 

2455: Проект Закону про споживче кредитування

(Номер, дата реєстрації: 2455 від 23.03.2015)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54521

 

 

2456: Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг (Номер, дата реєстрації: 2456 від 23.03.2015)

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=54522

 

 

З повагою,

НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА

Контакти Голови: https://www.facebook.com/KHABIBULLIN.kiev.ua

Опубліковано в Новини


Календар подій

Липень 2020