Нова солідарна Україна стала партією

В Україні, в 2009 році засновано та зареєстровано об’єднання громадян – громадська організація «НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА» (http://NCY.org.ua/), яка після Європейської революції в Україні – РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ продовжила свою історію та зареєстрована у серпні 2014 року як політична партія “НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА” (http://NSU.ua/), що об’єднує на засадах добровільності громадян України – прихильників Програми Партії, з метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян та участі у виборах, інших політичних заходах. Основною метою діяльності є сприяння побудові незалежної правової держави, громадянського суспільства, соціальної справедливості, участь у виборах та інших політичних заходах, поширення та популяризація в українському суспільстві ідей та принципів солідаризму, забезпечення добробуту громадян України, адже багатою держава буде лише тоді, коли її громадяни будуть заможними, захист і задоволення законних прав і свобод членів організації, задоволення їх законних політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів, сприяння розв’язанню соціально-економічних проблем. Серед пріоритетних завдань є розвиток громадянського суспільства, поширення правдивої інформації про політичне, економічне, соціальне, культурне та духовне життя в Україні, сприяння та організація зустрічей, конференцій для обговорень суспільно-політичних питань, прав і свобод людини та громадянина, національно-культурного та соціально-економічного розвитку України. «НОВА СОЛІДАРНА УКРАЇНА» співпрацює з іншими об’єднаннями громадян (громадськими організаціями, партіями, рухами, конгресами, фондами, союзами, асоціаціями, спілками), а також органами державної влади для досягнення головної цілі організації — солідарності всіх заради блага кожного. Довідка Створення політичної партії Згідно ст. 10 Закону України «ПРО ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ В УКРАЇНІ»: …Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді та це рішення має бути підтримано підписами не менше десяти тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах… Поняття «солідарність» та «солідаризм» Поняття «солідарність» та «солідаризм» походять від латинських слів «solidare — solidum», що значить «пов’язувати, з’єднувати, наповнювати». Одне зі значень терміну «solidum» — ціле, утворене із пов’язаних між собою елементів. В свою чергу, похідне слово від терміну «solidum» — «soliditas» означає міцність, довгочасність та цілість. Солідарність відіграє надзвичайно важливу роль у спільному житті не тільки людей, а й усіх живих істот. На принципі солідарності будується соціально-філософська система солідаризму. Таким чином, солідарність розглядається не лише як принцип, а також як морально-етичний постулат, на який повинен опиратися увесь суспільний устрій. Солідарність та солідаризм, в їх практичній площині, зводиться до солідарної дії з метою досягнення спільної мети та принципу «один за всіх та всі за одного».

Опубліковано в Новини


Календар подій

Липень 2020